Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Zjednoczenia 118A, o numerze NIP: 929-16-59-380, oraz sposób ich przetwarzania.

II. Dane osobowe
HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, aby prowadzony Serwis https://sklep.hertzsystems.com (dalej: „Sklep”) ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie stron oraz składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będą Państwo proszeni w formularzach zamówień, są niezbędne do działania Serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Administratorem Państwa danych jest HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Zjednoczenia 118A, 65-120 Zielona Góra, NIP: 929-16-59-380.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych
Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane w Serwisach należących do HERTZ SYSTEMS Ltd. Sp. z o. o. przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o. o. nie ma możliwości zabezpieczenia Państwa przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Państwu nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.
W Serwisie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
1. umożliwienia korzystania z Serwisu, w szczególności rejestracji, logowania do konta w Serwisie, obsługi konta w Serwisie, informowania o zmianach w działaniu Serwisu,
2. poprawy działania Serwisu,
3. opracowywania zestawień statystycznych i dokonywania badań analitycznych,
4. marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług, a w przypadku udzielenia przez Państwa odpowiednich zgód – także w celu marketingu podmiotów z nami współpracujących; w tym celu możemy – na podstawie przepisów prawa lub udzielonych zgód – dopasowywać komunikaty reklamowe do Państwa potrzeb, wykorzystując dostępne nam informacje o Państwa zachowaniu i preferencjach,
5. wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń. Dane o zalogowaniu się przez Państwa w Serwisie mogą być wykorzystywane na potrzeby skorzystania z poszczególnych usług dostępnych w Serwisie.

Cookies (Ciasteczka)
Sklep zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Sklepu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imienia. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej Serwisów.

Wiadomości
Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Sklep rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Sklepu.

Inne formularze
Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na Serwisach należących do Sklepu i dotyczące usług, produktów, Serwisów nieobsługiwanych przez Sklep nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
Sklep zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres zok@hertzsystems.com Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności
Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika Serwisu należącego do Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności, Sklep będzie informować na stronach Serwisu.

VI. Dodatkowe informacje
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Sklep prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach Serwisu.